Polityka Prywatności 1. DEFINICJE:
  1. ADMINISTRATOR – firma 3JD FILM LIGHT SOUND Jakub Chodorowski z siedzibą w Krakowie, przy ul. Włoska 9/49. NIP: 679-315-49-35, REGON: 368-059-287
  2. SERWIS – serwis internetowy działający pod adresem www.3jd.pl
  3. UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, dla której ADMINISTRATOR świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem SERWISU
  4. URZĄDZENIE – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego UŻYTKOWNIK uzyskuje dostęp do SERWISU
  5. FORMULARZ – umieszczony na podstronach, umożliwia przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług
  6. COOKIES – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA

 2. BEZPIECZEŃSTWO:
  1. Mechanizmy COOKIES nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA.
  2. ADMINISTRATOR może przechowywać w plikach COOKIES informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących SERWISU.
  3. ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki COOKIES do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania SERWISU.
  4. ADMINISTRATOR zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 3. SERWISY ZEWNĘTRZNE:
  1. ADMINISTRATOR współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA:
   • Google Analytics

 4. WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
  1. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików COOKIES.
  2. UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki COOKIES korzystając z narzędzi URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem którego UŻYTKOWNIK korzysta z usług SERWISU.

 5. WYMAGANIA SERWISU:
  1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików COOKIES na URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji SERWISU.
  2. ADMINISTRATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje SERWISU w przypadku gdy UŻYTKOWNIK ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików COOKIES.

 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
  2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
  3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.